Ivo Batistić

Fizički odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 32, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu

tel: 460-55-89, email: ivoatphy.hr
moja slikica
ISPITNI ROKOVI
1. i 2. ispitni rok za prijavu ispita iz FČS1/FČS2 su redom 24.06. i 08.07.2019.
(radi prijave na studomatu).

U 1. i 2. ispitnom roku usmeni dio ispita održat će se 28.06. i 12.07.2019. u učionici F12.

Za ispit se je potrebno prijaviti na studomatu, te se obavezno e-mailom
javiti radi rezervacije termina usmenog ispita.

Raspored polaganja usmenog dijela ispita na dan 28.6.2019.
	10:00 -
	10:30 -
	11:00 -
	

Raspored polaganja usmenog dijela ispita na dan 12.7.2019.
	10:00 -
	10:30 -
	11:00 -
	


FIZIKA ČVRSTOG STANJA 1 & 2


HIDRODINAMIKA


STARA PREDAVANJA

Broj posjeta: brojac