Ivo Batistić

Fizički odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 32, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu

tel: 460-55-89, email: ivoatphy.hr
moja slikica
FIZIKA ČVRSTOG STANJA 1 & 2
 • Predavanja
 • 15.5.2020. (petak) održat će se online nadoknade vježbi iz FČS2,
  u vremenu 10:15-12:00h, s pauzama od 15 min nakon svakog sata.
  Koristiti će se Jitsi platforma, naziv sobe za konferenciju: FCS2nadoknada (šifra: metali)
 • Nastava (predavanja i vježbe) u vrijeme pandemije
 • Raspored polaganja pismenih ispita u u vrijeme pandemije:
  • Izvanredni rok: srijeda 13:30-16:30h, prostorije F25 i F102
  • 1. rok: petak 13-18h, prostorije F25 i F102
  • 2. rok: petak 13-18h, prostorije F25 i F102
  Datum za izvanredni rok nije poznat, a datumi za 1. i 2. rok su u 1. i 3. tjednu ljetnog roka (vjerojatno).
  (molim sve FČS2-studente da mi se jave sa svojim e-mail adresama)
 • Pitanja na usmenom dijelu ispita iz FČS 1 i FČS 2
 • Kontakt


HIDRODINAMIKA


STARA PREDAVANJA

Broj posjeta: brojac